JOHNNY ROMEO

White Cello
2015
101cm x 101cm

$4000